Tarif - náhradní vůz na ½ dne | BARTH GO

Tarif - náhradní vůz na ½ dne

Zvýhodněný tarif „Náhradní vůz na ½ dne“ - podmínky pronájmu vozidel autopůjčovny pro zákazníky využívají vozy autopůjčovny jako náhradní vozy servisu.

Dáváte auto na servis a potřebujete zapůjčit náhradní vozidlo ? Pak využijte služeb naší autopůjčovny a zapůjčte si jeden z mnoha vozů v autopůjčovně ve zvýhodněném tarifu „Náhradní vůz na ½ dne“.

Pro zákazníky společnosti Autocentrum BARTH a.s., kteří dávají do našich servisů svůj vlastní vůz na opravu (běžný servis, přezutí pneumatik, drobné opravy apod.), a která bude provedena během jednoho dne, mají možnost si u nás zapůjčit z naší autopůjčovny BARTH RENT po dobu opravy jejich vozidla v našem servisu, náhradní vozidlo stejné nebo podobné kategorie za zvýhodněných podmínek na ½ dne. Není nutné v tomto případě hradit kauci.
Můžete si ale vypůjčit i vozidlo vyšší kategorie (v tomto případě je vyžadována kauce). Cena pronájmu je výrazně zvýhodněna a nelze z ní již poskytovat žádné slevy.

Kompletní všeobecné podmínky zde

Všeobecné podmínky zvýhodněného tarifu „Náhradní vůz na ½ dne“

Zvýhodněné ceny při tarifu „Náhradní vůz na ½ dne“

Zvýhodněný tarif „Náhradní vůz na ½ dne“ platí pouze pokud je vozidlo vyzvednuto a vráceno v ten samý den. Pokud je vozidlo vráceno v další dny, je nájemné účtováno denním tarifem.
V ceně nájmu je najetí max. 150 km během daného dne, kdy je vozidlo zapůjčeno. V případě nájezdu většího počtu kilometrů, bude účtována sazba 3,- Kč bez DPH za každý přejetý kilometr

Převzetí a vrácení vozidla při tarifu „Náhradní vůz na ½ dne“

Vůz se předává čistý s plně natankovanou nádrží PHM, stejně tak se i vrací. Vozidlo se předává nejdříve od 7:00 hodin a vrací se ten samý den do 17:30 hodin v pracovní dny (pondělí - pátek), anebo 8 – 11:30 v pracovní soboty, pokud není s pronajímatelem dohodnuto jinak.

Věk a doklady při tarifu „Náhradní vůz na ½ dne“

Nájemce musí dovršit věk 18 let a být držitelem řidičského oprávnění skupiny B po dobu nejméně 2 let. U sportovních, offroad a luxusních vozidel musí být nájemce držitelem řidičského průkazu více jak 4 roky. Vůz bude pronajat po předložení dvou dokladů totožnosti nájemce (občanský průkaz a řidičský průkaz) a to pouze na doklady vydané v České republice. Vůz smí řídit pouze nájemce a osoby uvedené ve smlouvě o nájmu jako další řidiči (splňující stejná kritéria jako nájemce). Je zakázáno ve voze kouřit a jakkoli jej upravovat (polepováním, vrtáním, šroubováním, demontáží částí apod.).

Kauce při tarifu „Náhradní vůz na ½ dne“

Kauce se u tarifu „Náhradní vozidlo na ½ dne“ nevyžaduje v případech, kdy je současně v našich servisech společnosti Autocentrum BARTH a.s. Váš vůz na běžnou opravu, výměnu pneumatik apod. a vozidlo je po dobu zápůjčky v našem servisu. Bez kauce půjčujeme vozy stejné nebo podobné kategorie. Pokud chcete vyzkoušet některý vůz vyšší kategorie (kde je vyšší kauce), pro zapůjčení je nutné složit kauci. Kauce není vyžadována dále od zákazníků, kteří mají se společností Autocentrum BARTH a.s. sjednanou fakturaci servisních služeb na fakturu. Kauci je možné uhradit při převzetí vozu prostřednictvím Vaší platební karty nebo do 7 pracovních dní před převzetím vozu bezhotovostně (není možné platit hotově). Kauce je určena na případné škody nekryté havarijním pojištěním, neodstranitelné znečištění a poškození interiéru vozidla.

Pojištění při tarifu „Náhradní vůz na ½ dne“

Vozy mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla s územní platností dle zelené karty, jsou all-risk havarijně pojištěny se spoluúčastí 10 %, min. však 10 000 Kč (u vozů značky Škoda to je 5% min. však 5.000 Kč). Spoluúčast bude v případě pojistné události stržena z kauce. Při poškození nebo ztrátě příslušenství vozu se havarijní pojištění neuplatňuje, stejně tak při vniknutí třetí osoby a krádeži příslušenství nebo předmětů umístěných uvnitř vozidla. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 5 pracovních dnů.

Kompletní podmínky pojištění zde

Platební podmínky při tarifu „Náhradní vůz na ½ dne“

Nájemné zaplatí nájemce nejpozději při vrácení půjčeného vozidla a před převzetím svého opraveného vozidla z opravy. Zákazníci, kteří mají se společností Autocentrum BARTH a.s. sjednanou fakturaci servisních služeb na fakturu, mohou půjčovné hradit na fakturu převodním příkazem.

Sankce

Za ztrátu klíčů od vozidla, osvědčení o registraci vozidla, zelené karty, servisní knížky nebo ostatní dokumentace účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5000 Kč za každou ztracenou položku. V případě vrácení hrubě znečištěného vozu účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5000 Kč. V případě pozdějšího vrácení vozu, než je dohodnuto ve smlouvě, účtuje pronajímatel smluvní pokutu ve výši až 10 000 Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.

Nehody a poruchy

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajímateli. Při jakékoli nehodě, živelné události, vniknutí třetí osoby do vozu či odcizení vozu je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření. Vozy jsou kryty zárukou výrobce, případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak. (Pro případ nehody, poruchy, živelní události nebo odcizení jsme sjednali asistenční služby v rozšířeném rozsahu.)